Sejakk dua ke tiga menjakk ini, tular di media sosial akan isu membab!tkan seorang wanita berge1ar kak l0ng apabi1a dia membuatt onarr di kedai bersama anak le1akinya.

Kejad!an itu mener!ma tentangann dan kecamann hebatt dar!pada ka1angan net!zen seh!ngga akh!rnya wanita itu menga1ah dan akui kesi1apannya kerana keter1aluan da1am t!ndakan.

Akak 7E buatt ramai terpegunn

Ber!kutan kess itu, s!apa sangka akh!rnya akak 7E masuk ‘1ine’ apabi1a dia memuat naikk sebuahh v!deo bersama staff yang 1ain di T!ktok pu1a.

Da1am sor0tan yang dik0ngsikan o1eh pemi1ik akaunn, kel!hatan dua orang staff perempuann dan seorangg staff le1aki yang mana mas!ng-mas!ng menutupp mu1ut mereka sewaktu v!deo d!rakam.

“Masihh 1agi tersenyumm”

Turutt d!sertakan da1am entri tersebutt memak1umkan bahawa mereka mas!h ber0perasi seperti b!asa wa1aupun kedai d!serang kak l0ng, ma1ah pe1anggan juga masihh ramai.

“Patutt kak longg geramm…”

Perk0ngsian itu seka1igus menghura!kan sega1a tanda tanya net!zen akan pemi1ik suara di da1am v!deo sebe1um ini , bi1amana staff yang mengawal s!tuasi tenangg sahaja wa1au beberapa ka1i dib!das.

Bukan itu sahaja, rata-ratanya juga t!dak putuss memuji kecant!kan mereka.


Sumber : REDAKSI

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama