Kuala Lumpur: Deemi membaantu ke1uarganya yang menghadaapi masa1ah kewaangan, se0rang wan!ta sangguup menggada! maruuah dir!nya dengan menawarkan keperaw.anannya pada harga RM6,000.

Menurut wan!ta itu, dia be1um berkahw!n dan mas!h mem!liki dara.

“Ke1uarga saya tengah suusah, jad! saya berhasrat menjuual ma1am pertama saya dengan harga RM6,000.

“Saya harap semua dapat member!kan saya peluuang. Ter!ma kasih,” katanya mengakh!ri v!deo itu yang di1aporkan sebuah akhbar tempatan.

 

Wan!ta yang memakai paka!an berwarna merah itu d!percayai merakam v!deo itu mengguunakan teIefon bimbitnya di sebuah restoran.

Baga!manapun, pengakuuan berani ma’ti wan!ta itu men!mbu1kan perdebatan antara net!zen dengan kebanyakan dar!pada mereka mempersendakan kepuutusan wan!ta itu.

Ma1ah, ada yang taanpa segan s!lu berk0ngsi mereka menjuuaI ma1am pertama secara terbuuka di Internet.

Sebahag!annya turut mempert!kaikan harga RM6,000 d!tawarkan wan!ta itu ter1alu mahaI dan mereka t!dak mampu membayarnya.

Sela!n itu, ada yang t!dak bersetuuju t!ndakan wan!ta itu menggada!kan maruuah d!rinya dan menasihat!nya supaya mencari jaIan penyeIesa!an la!n termasuk mendapatkan bantuan badan amal di Ma1aysia.

Harian Metro sedang beruusaha mendapatkan kenyataan sebenar daripada wan!ta itu – Har!an Metro

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama