J!ka k!ta meraasakan yang rumah k!ta merupaakan kawasan pal!ng se1amat, nampaaknya k!ta haruus memik!rkan kemba1i hal tersebuut.

Ini susulaan perk0ngs!an se0rang pengguna Facebook dikena1i sebaga! Yuyun Nissa yang terk3jut apab!la mendapaat not!fikasi dar!pada kamera rakaaman l!tar tutup (CCTV) yang mengesan kehad!ran sese0rang tak d!kenali mencer0boh ked!amannya.

Masuuk macam tuan rumah

Leb!h mer!saukan, ind!vidu tersebuut sepert! sese0rang yang d!kenali kerana mel!hat dari paka!an serta perwataakan, dia ada1ah pengawal kese1amatan yang bertugaas di kawasan perumaahannya.

Leb!h menakvtkan, ind!vidu tersebuut juga begi!u mudah memasvki rumahnya wa1aupun semua p!ntu serta t!ngkap sudah d!kunci.


Buka se!uar dan baju kerja

Apa yang membvatkan wani!a tersebvt trauma ada1ah t!ndakan pengawal kese1amatan itu yang membvka baju dan se1uar kerjanya serta me1uru na!k ke t!ngkat atas rumah berkemvngk!nan mempvnyai n!at t!dak baik.

 


B!mbang ada hal yang leb!h buruuk ber1aku, dia terus menghubvngi kakak serta abang iparnya untuk menjengah sebenar rumah yang dimasvki ind!vidu tersebut.


Rupaanya pernah ada kes d4dah sebelum ini

D!dapati le1aki itu segera me1arikan diri sete1ah menyedari ada orang yang datang kerumah tersebvt. Mereka seke1uarga te1ah membuat lap0ran polis dan kees0kan har!nya le1aki itu sudahpun d!tangkap p!hak berkuasa.

D!fahamkan, suspek memang mempvnyai kes d4dah sebe1um ini dan hal ini berkemvngkinan membvatkannya berani memecah masuk ke rumah orang sesuka hati.Sudah d!tahan polis


Wa1au baga!manapun, Yuyun Nissa mengvcapkan r!buan terima kasih kepada p!hak polis kerana cekap menye1esaikan kes tersebut.

Dia juga sempat menit!pkan pesan kepada semua supaya berhati-hati kerana rumah yang mempvnyai pengawal kese1amatan juga be1um tentu selamat.

Buat masa ini kes tersebut mas!h lagi berja1an dan pengguna Facebook berkenaan berharap supaya orang ramai dapat mendoakan agar urvsannya dipermudah.

Sumber: Facebook Yuyun Nissa

Via omm

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama