Pelaakon Sharifah Sakinah ser!ng mener!ma kecaaman gara-gara berpaka!an seks! namun k!ni katanya, dia akan mula menapis pengikut di Instagram.

Menuruut laporan, Sakinah ada memuat na!k foto menunjuukkan dia mener!ma ‘request’ dar!pada sejumlaah pengguna IG untuk menjadi ‘followers’.

Katanya d!a t!dak akan mener!ma peng!kut lelaki kerana sebaga! se0rang pelat!h kecergasaan, dia akan mendedahkan aurat di Instagram untuk mempamerkan otot badan

Saya tap!s request ya. Kalau laki saya tak ter!ma. Kerja saya jual badan, nak tunjuuk satu persatu otot memang kena tunjuuk aurat.”


Sakinah turut berkata, dia hanya akan mener!ma ‘request’ mereka yang ing!n belajar sela!n turut menas!hati mereka yang mahu mem0hon supaya t!dak menghak!mi dir!nya.

Kalau nak requuest, don’t judge. Kalau nak ilmu s!la follow.”

Peng!kutnya dia Instagram dil!hat menyok0ng t!ndakan Sakinah tentang ind!vidu yang gemar menghak!mi orang la!n. Malah, ada yang berkata wujuudnya segel!ntir ind!vidu yang ‘follow’ hanya untuk menghak!mi dan menyak!tkan hati.


SUMBER : Gempak

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama