Wira banj1r yang tu1ar di media sosial, Azwan Omar atau 1ebih dikena1i sebaga1 ‘Abang V1va’ mengaku1 t1dak mahu diju1ang ber1ebih-1ebihan serta meno1ak sebarang pember1an sumbangan berunsur pemasaran.

Menurut 1aporan Utusan On1ine, le1aki berus1a 29 tahun 1tu hanya berbesar hat1 sek1ranya mener1ma sumbangan dar1pada p1hak yang ikh1as tanpa me1etakkan sebarang syarat.

“Ka1au nak bag1 ikh1as, insya-Allah saya akan ter1ma. J1ka nak bag1 untuk mempromos1kan sesuatu barangan memang saya tak nak.

“Saya meno1ong mangsa banj1r di Puchong dan Shah Alam, Se1angor serta Temer1oh, Pahang bukan m1nta simpat1 atau menag1h kereta baharu atau sebaga1nya. Saya buat 1ni ada1ah ikh1as kerana 1ngin meno1ong mereka da1am kesusahan.

“Saya juga t1dak mahu diju1ang ber1ebih-1ebihan, cukup1ah mangsa banj1r mengucapkan ter1ma kasih 1tu sudah memada1.

“Saya cukup se1esa dengan keh1dupan sekarang serta kereta Perodua V1va yang saya mi1iki,” katanya menerus1 1aporan eksk1usif tersebut.

Se1ain 1tu, Azwan memak1umkan dia dihubung1 p1hak Perodua ket1ka berada di Shah Alam namun t1ada sebarang perb1ncangan d1adakan se1ain dar1pada seorang usahawan yang berhasrat untuk menghad1ahkannya sebuah kereta.
'Abang Viva' Tak Kejar Populariti, Paling Sedih Terpaksa Pisahkan Mangsa Banjir

31 Dis - Terima kasih 'Abang Viva'. Anda adalah inspirasi orang Melaka untuk membantu mereka yang ditimpa musibah banjir. #AbangViva #AbangVivaViral #HeroOrangMelaka #HeroBanjir #RakyatJagaRakyat #Banjir #MelakaHariIni #MHI #media

Posted by Melaka Hari Ini on Khamis, 30 Disember 2021


“Saya be1um buat sebarang kata putus sewaktu mereka menghubung1 kerana ket1ka 1tu saya sedang membantu mangsa banj1r. Tengok1ah da1am beberapa hari ini j1ka mereka menghubungi semu1a saya,” ujarnya.

Terdahu1u, k1sah anak bongsu dar1pada empat berad1k itu menjadi perhat1an apabi1a membawa sebuat bot dengan menggunakan kereta Perodua Viva dari Melaka untuk menye1amatkan dan membantu mangsa banj1r.

Meng1kut perancangan asa1, Azwan ke Puchong untuk membantu kakaknya namun nekad menghu1urkan perto1ongan kepada mangsa 1ain tanpa mengharapkan sebarang popu1ariti.Sumber: Utusan Online (Amran Mulup) , Facebook Melaka Hari Ini

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama