Sejak bencana banj!r ber1aku, sa1ah satu nama yang ser!ng mendapat perhat!an ada1ah Abang Viva atau nama sebenarnya Azwan Omar apab!la sanggvp datang dari Melaka se0rang d!ri membawa Perodua V!va serta bot penye1amat untvk membantu para mangsa banj!r yang terkandas di kawasan-kawasan dit!mpa bah.

Kereta dah sampa!

Berkat keba!kkan dan jasa yang d!tabur, ada sesetengah p!hak sudi member!kannya ganjaran kerana berter!ma kas!h dengan bakt! yang te1ah d!curah ket!ka 1tu.

Se1epas mener!ma sebuah motos!kal berkuasa t!nggi, akh!rnya kereta 4×4 yang dijanj!kan o1eh seorang usahawan kosmet!k dikena1i sebaga! Sha Hasan te1ah sampa! kepadanya.


Buat kejvtan untvk mak ayah

Menvrut usahawan 1tu, dia sangat bersyukur kerana pr0ses mendapatkan kereta berkenaan berja1an dengan 1ancar dan kereta tersebvt yang sepatvtnya harus menant! dua h!ngga tiga bu1an berjaya dipero1eh da1am beberapa m!nggu sahaja.

Susu1an dar!pada 1tu, Sha dan suam!nya te1ah datang ke Melaka dan member! kejvtan dengan menghantar send!ri kereta tersebvt di rumah Abang V!va.

Hal tersebvt dikongs!kan menerus! satu muat na!k semu1a rakaman live FB abang V!va petang sema1am
.

 

Nampak sangat terharu

Pa1ing mencur! tumpvan sudah tentu kejvtan yang diber!ka itu khusus buat ibu dan bapa Azwan yang di1ihat beg!tu terharu seh!ngga menadah tangan mengucapkan syukur d!atas pember!an tersebut.

V!deo berkenaan juga te1ah d!muat na!k kemba1i o1eh seorang pengguna T!kTok dikena1i sebaga! @iman91094 dan mendapat perhat!an ramai.
@iman91094 Kerta abang viva kita dh smpai…tahniah@abangvivaofficial ♬ bunyi asal - Q U E E N🦋F


Sehubvngan dengan perkongs!an tersebut, rama! yang meningga1kan komen dengan menzah!rkan rasa gemb!ra diatas hadiah yang diter!ma Abang V!va.

Mereka juga me1uahkan rasa syukur kerana sebaga! rakyat Ma1aysia mas!h rama! lagi insan-insan berhati mu1ia dan sa1ing menyok0ng seperti yang di1akukan o1eh Azwan serta usahawan kosmet!k tersebut.

Sumber: Instagram Shahasan22, Facebook Azwan Omar, TikTok @iman91094

Via omm

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama