Bagi go1ongan wan!ta yang baka1 mendir!kan rumah tangga, memang gement4r sek!ranya teman le1aki mengajak untuk bertemu dengan orang tuanya. Ka1au bo1eh, pe1bagai persed!aan mahu di1akukan.

S!tuasi tersebut terjad! kepada seorang gad!s ini apab!la di1ihat agak ma1u dan gementar ket!ka mahu membantu ibu teman le1akinya yang sedang s!buk memasak di dapur.

Menerus! ap1ikasi T!kT0k, teman le1akinya @de_danial memuat na!k satu v!deo memaparkan gad!s dikena1i sebagai Noor Izzati itu cuba menenangkan dir!nya sebe1um masuk ke bahag!an dapur.

“Perempuan memang nerv0us eh nak masuk dapur?” – @de_danial.Rakaman berduras! 12 saat itu memaparkan Noor Izzati menjengvk-jengvk ke arah dapur sebe1um mendapat ‘keyak!nan’ untuk membantu ibu teman le1akinya meny!apkan sebarang keper1uan.

V!deo tersebut mera!h satu juta tont0nan dan dipenuh! leb!h 1,000 komen da1am ka1angan warganet yang member!kan pe1bagai reaksi terhadap s!tuasi berkenaan.Rata-rata warganet mengaku! mereka juga akan menga1ami perasaan gement4r j!ka berdepan s!tuasi sama apatah 1agi akan bakal ibu mentua sudah tentu akan men!lai dar!pada pe1bagai sudut.

Mana t!daknya, cara did!kan set!ap ibu bapa ada1ah berbeza-beza. Jadi seseorang itu mest! b!mb4ng sek!ranya ada yang ‘t!dak kena’ dengan pener!maan bakal ibu mentua.

“Bangga dengan dia” – @de_danial.


Panda! masak pun tetap tak0t kena ‘judge’


Tak0t tak kena cara je.


Bukan tak0t, tak tau mu1a dar! mana…


Kadang2 nak salam pun ‘nerv0us’, macam mana?


Memang macam-macam rag4m nak jumpa baka1 mentua ni, padaha1 mereka okey saja. Yang pent!ng ada persefahaman, panda! ambil hati dan sa1ing hormat-menghormati kan!

Sumber: TikTok @de_danial

Via omm

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama