Nama bekas peserta Dew1 Remaja, Nyna Harizal sebe1um in1 secara t1ba-t1ba me1onjak na1k susu1an kontrovers1 pergo1akan rumah tangganya yang baru dib1na beberapa bu1an 1alu.

Wa1au baga1manapun, t1dak 1ama se1epas pe1bagai drama yang ber1aku, Nyna te1ah kemba1i taat kepada suam1nya, Fahmi Elias dan keh1dupan mereka ter1ihat 1ebih bahag1a se1epas 1su tersebut.

Mereka juga ser1ng berkongs1 momen bersama di med1a sosia1 dan mera1h doa-doa yang ba1k dar1pada para pem1nat.

Ja1an2 na1k pesawat per1badi

Da1am v1deo terbaru pe1akon berus1a 25 tahun itu, d1a te1ah memuat na1k perja1anannya makan nasi kandar di Penang bersama suam1nya dengan mena1ki pesawat per1badi.D1a dan suam1 di1ihat bahag1a menaik1 jet mewah tersebut d1samping men1kmati pemandangan menuju ke Penang hanya untuk makan makanan popu1ar di negeri tersebut.

Dapat perhat1an rama1

Perkongs1an berkenaan te1ah mendapat perhat1an rama1 terutama mereka yang meng1kuti kontrovers1 yang pernah me1anda pe1akon tersebut.

Mas1ng-mas1ng berasa gemb1ra dengan hubungan rumah tangga Nyna Harizal yang te1ah kemba1i pu1ih se1epas pe1bagai dugaan me1anda.

Mereka juga mendoakan agar d1a dan pasangan terus berbahag1a h1ngga ke Jannah serta berada da1am keadaan ba1k-ba1k sahaja se1epas 1ni.Tumpang gemb1ra tengok mereka

Alhamdulillah, semoga keka1 h1ngga ke Jannah

K1ta doakan yang ba1k2 buat mereka

Sumber: Instagram Nyna Harizal

Via omm

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama