Tu1ar sebuah v!deo di media sos!al baru-baru ini mempamerkan sambvtan mer!ah Fest!val Musim Sejuk Jazan di Arab Saudi. Baga!manapun, ada sesuatu yang mencur! perhat!an rama! orang seh!ngga negara itu dikri!ik hebat.

Menerus! rakaman itu, beberapa penar! wan!ta berpaka!an seks! dil!hat sedang asy!k menar! di tengah-tengah ja1an samb!l me1ayan kanak-kanak yang m!nta untuk ‘high five’. Penamp!lan menjo1ok mata itu menjad! bua1an hangat seh!nggakan ada yang memaksa p!hak berkuasa tempatan membvka kertas s!asatan terhadap pesta itu yang ber1angsung pada 11 Januari la1u.

Umum tahu negara itu terkenal dengan pelbagai undang-undang yang memerlukan wanita menjaga pakaian dan batas pergaulan. Disebabkan itu, ramai pihak mempertikaikan pesta berkenaan kerana terang-terangan semua penari tersebut melanggar cara berpakaian di Arab Saudi.

Komen se0rang warganet,

Ini ada1ah cont0h apa yang saya pangg!l sebagai #WhiskeyWahhabi.”

 

 


D!sebabkan pesta itu d!katakan menganjvrkan h!buran yang me1ampau, kerajaan Arab Saudi ter!ma kecaman hebat dar!pada pe1bagai p!hak.

D!fahamkan, s!asatan bakal dija1ankan ke atas penganjur acara dan penar! seks! yang ter1ibat. Sementara itu, Putera Mohammed bin Nasser bin Abdulaziz se1aku gabenor wi1ayah barat daya mendakwa te1ah menghantar pasukan untuk meny!asat kejad!an berkenaan.

Katanya menervsi Twitter,

Gabenor Jazan te1ah mengarahkan s!asatan pantas di1akukan terhadap kumpu1an penar! yang menghad!ri Pesta Mus!m Sejuk Jazan di pusat bandar, serta mengamb!l langkah-langkah yang per1u untuk mencegah sebarang kesa1ahan.”

Sumber : Middle East Eye

Via beuatifulnara

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama