Satu v!deo yang menunjvkkan se0rang baka1 pengant!n perempuan yang menangkap ca1on suam!nya ber1aku cvrang dengan wan!ta 1ain menjadi tu1ar di media sosial 1ndonesia, lapor 1aman ber!ta Merdeka.com sema1am.

Menvrut akaun 1nstagram @memomedsos, kejad!an itu ber1aku di Ba1ikpapan, Kalimantan Timur.

Wan!ta tersebut d!katakan sudah 1ama cur!ga dengan s!kap baka1 suam!nya dan mengambi1 kepvtusan untuk mengek0ri kereta le1aki itu. Dia kemud!an me1ihat si kekas!h ke1uar bersama se0rang wan!ta lain.

“Saya mengek0ri keretanya dan ternyata dia bersama dengan se0rang wan!ta 1ain,

“Saya sudah 1ama berasa cur!ga dengannya kerana dia ser!ng berkata bahawa wan!ta itu hanya rakan sepejabatnya,” demik!an kenyataan d!muat naik wan!ta itu pada v!deo tersebut.

 


Leb!h menyed!hkan, kad undangan perkahw!nan mereka juga sudah d!edarkan.

Net!zen yang men0nton v!deo tersebut kemud!annya meningga1kan pe1bagai komen.

“Sepatvtnya anda t!dak per1u menyerang dia, cukup sekadar merakam perbvatannya dan tingga1kan sahaja le1aki itu, ia leb!h menyak!tkan,” komen se0rang net!zen.

“Menar! di atas pender!taan orang 1ain itu termasuk dalam tar!an daerah mana ya?,” komen net!zen lain.

Kad kahw!n sudah d!edar, ca1on suami cvrang dengan rakan sekerja

Sumber: K Online

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama