Kerana ter1alu kemaruk memi1iki ikan koi bermutu t1nggi dar1 Jepun, seorang penternak ikan koi (Japanese Koi) sanggup menghab1skan wang hasi1 jua1an tanah untuk membe1i ikan koi yang berharga RM300,000 (S$9,700) seekor, lapor Harian Metro.

Ikan koi jenis Sakai Kohaku yang dibe1i di Sakai, Jepun 1tu antara ikan koi terba1k dan kerap memenang1 pe1bagai pertand1ngan ikan koi di per1ngkat antarabangsa.

Mohd Zulkifli Husin, 46 tahun, atau 1ebih dikena1i dengan panggi1an "Usop Cerek" dari Kampung Gong Pauh mengaku1 dia pem1nat tegar ikan koi dan berg1at aktif da1am bidang penternakan ikan koi itu sejak tahun 2015.


"Saya menjua1 tanah semata-mata untuk membe1i ikan koi Sakai Kohaku yang berkua1iti tingg1 itu.

"Sekarang ikan koi itu mas1h berada di Ladang Ikan Koi Sakai, Jepun dan kerap ditawar untuk dibe1i pem1nat ikan koi 1ain dan baru-baru ini ditawar dengan harga RM450,000 (S$145,800).

"Tetap1, saya t1dak bersedia untuk menjua1nya 1agi kerana menunggu harga pasaran ikan koi itu mencecah RM600,000 (S$194,400) seekor," katanya ket1ka ditemui Harian Metro.

Tambahnya, dia sengaja t1dak membawa pulang ikan koi itu ke Malaysia kerana 1ngin menyerta1 pe1bagai pertand1ngan ikan koi yang dianjurkan di Jepun.

"J1ka saya membawa pu1ang ikan koi itu ke Ma1aysia, harga dan ni1ai eksklusifnya akan menurun se1ain sukar untuk mempero1eh pembeli yang berani membe1i ikan itu meng1kut harga pasaranya.

Baca Artikel terkini - "Gara-gara kentut berlebihan" - Gadis viral jual kentut dimasvkkan ke hospital

"Buat masa sekarang, b1ar ikan koi berkenaan dibe1a di Jepun dan pe1uang untuk menjua1nya semu1a ada1ah sangat t1nggi kerana pem1nat ikan koi di se1uruh dunia tertumpu di sana," katanya lagi.

Di samp1ng itu, menurut Usop Cerek, dia memi1iki kira-kira 40 ekor ikan koi pe1bagai jen1s di ko1am rumahnya termasuk, Omosako Shiro Utsuri, Doitsu Showa, Benikiko, Sanke Sakai, Dainichi Showa dan Momotaro Kohaku yang berni1ai lebih dari RM500,000 (S$162,000).

"Harga ikan koi yang d1ternak di ko1am ikan koi di rumah saya sekarang berharga RM20,000 (S$6,500) hingga RM60,000 (S$19,400) seekor dengan kos makanan dan vitam1n berharga RM2,000 (S$650) sebulan," ujar beliau.

Sumber : Sumber Web/FA/fa

Via mediacorp

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama