Garis Panduan Perlaksanaan Perkhidmatan Kenderaan Persendirian e-Hailing


SYARAT PERMOHONAN BAGI PEMANDU e-HAILING

1. SYARAT AM PEMANDU e-Hailing

 • Warganegara Malaysia / penduduk tetap;
 • Permohonan oleh pemilik berdaftar / wakil;
 • Boleh di lakukan di JPJ negeri / Cawangan kecuali UTC;
 • Kenderaan telah di daftarkan dalam sistem mySIKAPJPJ;
 • Maklumat eVP telah wujud dalam sistem mySIKAPJPJ;
 • Wujud laporan pemeriksaan berkala (VR1) PUSPAKOM bagi kenderaan melebihi had usia 3 tahun dari tarikh daftar atau tahun ianya dibuat; dan
 • Perlindungan insurance kenderaan e-Hailing masih berkuatkuasa

Garis Panduan Perlaksanaan Perkhidmatan Kenderaan Persendirian e-Hailing

Had Usia Melesen Kenderaan
CBU/CKD
Tidak melebihi 10 tahun tarikh daftar di JPJ

CBU/RECOND
Tidak melebihi 10 tahun dari tahun ianya dibuatGaris Panduan Perlaksanaan Perkhidmatan Kenderaan Persendirian e-HailingKategori Kenderaan

SENENANJUNG
Motokar, jip, van, kenderaan pelbagai utiliti

SABAH $ SARAWAK

Motokar, jip, van kenderaan pelbagai utiliti, Pick up


AGENSI

1. EHO
e-Hailing Operator

PENDAFTARAN

 • Memenuhi syarat yang ditetapkan oleh EHO (Operator e-Hailing)

PEMBATALAN
 • Proses permohonan pembatalan eVP akan dihantar ke APAD / LKPK. (tempoh proses 1 hingga 5 hari)
2. APAD / LPKP
 • Semakan pendaftaran & kelulusan eVP 
 • Kemasukan Data eVP ke dalam sistem mySIKAP
PEMBATALAN
 • Semakan kelulusan pembatalan eVP. (Tempoh proses 1 hingga 5 hari)
 • Kemaskini status eVP menerusi integrasi sistem mySIKAP.
3. JPJ

PENGISYTIHARAAN KENDERAAN e-Hailing
(Dokumen yang diperlukan)
 • Salinan pengenalan diri / wakil
 • Borang JPJ-EH1 (PIND.1 / 2021)
 • Borang JPJK8 (PIND. 1 / 2016)
 • Wujud laporan pemeriksaan berkala (VR1)
 • PUSPAKOM bagi (kenderaan melebihi had usia 3 tahun dari tarikh daftar atau tahun ianya dibuat).

A TUKAR KEGUNAAN
(Dokumen yang diperlukan)
 • Salinan pengenalan diri atau wakil
 • Borang JPJK8 (PIND. 1 / 2016)
 • Salinan surat pembatalan oleh EHO.
 • Laporan pemeriksaan khas (B2) PUSPSKOM.

B TUKAR HAK MILIK / INTERCHANGE

Pembatalan eVP perlu dilakukan sebelum membuat urusniaga interchange dan pertukaran Hak Milikan kenderaan motor (selain secara) sukarela.

PEMBAHARUAN LKM - LESEN KENDERAAN MOTOR

AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987
KAEDAH 14 (¡¡)
KEDAH-KAEDAH KENDERAAN BERMOTOR 
(PENDAFTARAN DAN PELESENAN) 1959

Tempoh 6 atau 12 bulan boleh diperbaharui tertakluk dengan mana-mana tarikh tamat terdahulu (terendah) sama ada permit eVP, Pemeriksaan PUSPAKOM dan insurance.

INSURANS

Pembaharuan insuran e-Hailing tempoh 6 bulan atau 12 bulan.

PUSPAKOM 

Pemeriksaan bagi kenderaan melebihi 3 tahun dari tarikh daftar atau tahun ianya dibuat.

eVP

Tempoh sah eVP selama 12 bulan


Jabatan Pengangkutan Jalan
Aras 3-5, No. 26,
Jalan Tun Hussien, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62100 WP Putrajaya

Sekiranya ada aduan dan pertanyaan boleh hubungi kami seperti di talian yang tertera di bawah :

+60 3 8000 8000 (Umum)

+60 3 8881 0194 (Faks)

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama