Bacaan selepas solat fardhu


Bacaan selepas solat dalam rumi


Bacaan selepas solat menunaikan solat fardhu dan juga wirid yang boleh diamalkan ianya tidak termasuk dalam rukun sembahyang kita, Berdoa adalah amat digalakkan untuk mendekat diri kita dengan Allah SWT.

Berdoa dalam bahasa Arab adalah lebih Afdhal, 

Kita juga boleh berdoa sekadarnya yang boleh dalam bahasa Melayu serta dalam rumi. bacaan dalam rumi ini boleh diamalkan sebagai panduan dalam kita masih lagi dalam proses pembelajaran dan menghayati dalam pembacaan yang betul serta dalam menghafal wirid, zikir dan doa semoga ianya lebih difahami serta mudah diingati dan difahami sepenuhnya. Pelajari juga bacaan solat lengkap dalam rumi.


Hadith daripada Abu Umamah : Telah berkata bahawasanya Rasullulah SAW pernah ditanya doa apakah yang paling didengari? Rasullullah telah menjawab

" ketika satu pertiga malam yang terakhir dan ketika setelah selesai selepas solat fardhu " 

Riwayat Al-Tirmizi '3499'

Dibawah ini adalah susunan mengikut turutan bacaan dari awal doa serta wirid doa selepas solat dalam bacaan rumi


1. Bacaan istigfar dalam rumi

Astagfirullah hal azim allazi laa ila ha illa huwal hayyul qoyyum wa atu bu ilaih (3×)


2. Sambung bacaan dengan ucapan wirid

Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumitu wahuwa a laa kulli syai’in qadirr(3×)


3. Disambung lagi dengan bacaan

Allahumma ajirna minannar (3×)


4. Sambung wirid dengan bacaan 

Allahumma antassalam, wamin kassalam, wa ilayka ya udussalam, fahayyina rabbana bissalam, wa adkhilnal jannata daa rassalam, tabarakta rabbana wata aalaita ya zal jala li wal ikram 


5. Sambung wirid dengan bacaan Al-Fatihah rumi

Alhamdulillaahi robbil alamin arrohmaanir rohim. Maliki yawmiddin Iyyaaka na budu wa iyyaaka nasta iin. Ihdinas sirothol mustaqim. Soraatal- laziina an-amta alay him ghoyril maghdhubi alay-him walad dhollin.


6. Selepas itu disambung dengan bacaan Al-Baqarah

Al-Baqarah ayat 163

Wa ila hukum ilaahum wahidullaa ila ha illa huwarrahmanurrahim

Al-Baqarah ayat 255

Allaahu la ilaaha illa huwal hayyul Qayyum, la ta khudzuhu sinatun walaa naumun lahu maa fissamaawaati wama fil ardhi, man dzal ladziiyasy fa u indahu illaa biidznih, ya lamu maa baina aydiihim wa maa khalfahum, walaayuhiithuuna bisyai-in min’ilmihi illaa bimaa syaa-a, wasi a kursiyuhus samaawaati wal ardhi, walaa yauuduhu hifzuhumaa wa huwal aliyuul azhiim.

Al-Baqarah 285

Aamanar-rasulu bimaa unzila ‘ilaihi min robbih wal mu 'minun kullun Aamana billahi wa mala ikatihi wakutubihi wa rusulih Laa nufarriqu baina ahadim-mirr-rusulih, wa qolu sami'na wa atoghna ghufronaka rabbana wa ilaikal masirr

Sudah baca? Tidak tahu solat berjemaah bersama keluarga


7. Seterusnya bacaan Al-Iklas

Qul huwallaahu ahad Allaahus-samad Lam Yalid Wa Lam yuulad wa lam yakul lahu kufuan ahad


8. Bacaan Al-Falaq dalam rumi

Qul a-uuzu birabbil falaq. Min syar-rimaa khalaq. Waminn syarri ghaa-siqin Izaa waqab. Waminn syarrinn naffaa-tsaati fil uqad. Waminn syarrihaa sidin izaa hasad.


9. Seterusnya Bacaan surah An-nas dalam rumi

Qul auudhi bi rabbin naas malikin naad ilaahin naas min sharril wawaasil khannas alladhee yuwaswisu fee suduurin naas Minal jinnati wa naas


10. Bacaan Al-Fatihah dalam rumi sekali lagi

Al-Fatihah dalam rumi

Alhamdulillaahi robbil alamin.Ar rohmaanir-rohim. maliki yawmiddin. iyyaaka na budu wa-iyyaaka nasta iin. ihdinas sirothol mustaqim. Siraatal-laziina an-'lamta alay-him ghoyril-maghdhubi alay-him walad dholliin.


11. Mulakan Tasbih dengan bacaan:

"Ilahirabbi subhanallah"


12. Bacaan tasbih rumi

"Subhaanallah" (×33)


13. Apabila genab bacaan Tasbih sambung wirid dengan bacaan

Subhaanallahi wabihamdihi da iman qo imann abada


14. Bacaan tahmid

"Alhamdulillah" (33x)


15. Apabila genap bacaan Tahmid sambung bacaan :

Alhamdulillahi rabbil a lamin a laa kulli haalin wafi kulli haalin wanikmatin


16. Bacaan takbir

"Allahuakbarr" (33×)


17. Apabila genab bilangan Takbir sambung wirid dengan bacaan berikut :

Allahu akbar kabiraw wal hamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrotaw wa ashila, Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wahuwa alaa kulli syai-in qodir wa ilaihil masirr, wa laa haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, astagfirullahal aziim.


Bacaan penutup solat dalam rumi :

"Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrobbil alamin, wassolatu wassalaamu alaa saiyidina muhammadin ashrofil mursalin, wa'alaa aalihi wasohbihi ajmain


Allahumma ahyina bil iimaan, wa amitna bil iimaan, wa adkhilnal jannata ma'al iimaan, Allahummaghfirlana zuunubana waliwaa lidaina warhamhuma kamaa rabbayaanaa soghiro.


Alahummakhtim lanaa bi husnil khotimah, wala takhtim alaina bi suuil khotimah, robbana laa tuzigh qulubana ba'daiz hadaitana wahablana milladunka rohmatan innaka antal wahhab.


Robbana aatinaa fiddunya hassanah wafil akhirotihasanah waqina azaabaanar, wasollallahu' ala saiyina muhammadin wa'alaa aalihi wasobihi wasallam, walhamdulillahirobbil'alamiin".


Terima kasih, semoga panduan bacaan selepas solat ini dapat memudahkan pembelajaran bacaan dalam rumi serta mendapat manfaat.


Semoga perkongsian bacaan selepas solat ini boleh dijadikan sebagai rujukan serta panduan buat kita semua yang masih lagi dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Jangan lupa share pada sahabat-sahabat kita yang memerlukan.

Sudah baca? Bacaan wajib dalam solat

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama