Puasa wajib
Puasa Wajib Dan Puasa Sunat
A Puasa

1. Pengertian Puasa

Puasa menurut bahasa ialah menahan diri dari segala sesuatu.sedangkan menurut istilah
ialah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa sejak
terbit pajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah SWT.

1. Syarat Wajib Puasa
a. Muslim
b. Baligh
c. Berakal sehat
d. Mampu berpuasa
e. tidak dalam keadaan haid dan nifas ( bagi wanita)

 3. Rukun Puasa
 a. Niat puasa karena Allah SWT pada malam hari
 b. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa

 4. Hal-hal yang membatalkan puasa
 a. Makan dan minum dengan sengaja
 b. Bersenggama / bersetubuh
 c. Memasukan sesuatu pada lubang anggota badan
 d. Muntah dengan sengaja
 e. Datang haid dan nifas ( bagi wanita )
 f. Hilang ingatan atau gila
 g. Keluar mani (sperma) dengan sengaja
 h. Murtad ( keluar dari agama Islam )

 5. Hikmah puasa dalam kehidupan sehari-hari
 a. Membentuk pribadi yang bertaqwa
 b. Sebagai jalan pengendalian nafsu dalam agama Allah swt
 c. Melatih kesabaran jiwa
 d. Memberi manfaat baik secara fisik maupun psikologi

B. Puasa Wajib.

 Puasa Wajib adalah puasa yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang beriman, lagi baligh (
Dewasa ),apabila tidak ada halangan,. Maka hukumnya berdosa bagi yang meninggalkan
puasa karena melanggar ketetapan Allah.swt

Macam-macam puasa wajib : 

1. Puasa Ramadhan 
Puasa Ramadhan adalah puasa sebulan penuh yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam 
di bulan Ramadhan. Puasa Ramadhan mulai di wajibkan pada tahun kedua 
hijriah..Sebagaimana firman Allah swt. 

Artinya : Wahai orang –orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana 
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa. ( Q.S. Al Baqarah : 183) 
2. Puasa Nazar. 
Puasa nazar ialah puasa yang dijanjikan untuk dilakukan oleh seseorang yang bernazar. Dan 
orang yang bernazar puasa itu terkabul permohonannya, maka hukumnya wajib dan jika tidak 
dikerjakan akan berdosa. Jadi puasa Nazar itu wajib setelah dinazarkan..firman Allah swt.: 
 
3. Puasa kifarat 
Puasa kifarat ialah puasa untuk menebus dosa (sebagai denda) karena melakukan 
bersenggama (bersetubuh)di siang hari di bulan puasa, dendanya puasa selama dua tahun 
berturut-turut. 
 
 C PUASA SUNAT 

 Puasa sunat ialah puasa yang boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Apabila 
dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mengakibatkan berdosa. 
 Macam-macam puasa sunat : 

1. Puasa hari Senin dan Kamis 
Puasa hari Senin dan Kamis merupakan kebiasaan Rasulullah saw. Oleh karena itu umat 
Islam disunatkan berpuasa pada hari Senin dan Kamis, sebagaimana dijelaskan Rasulullah 
saw dalam sabdanya : 
 
 Artinya : “ Dari Aisyah ra. Bahwasanya Nabi Muhammad saw. Memilih puasa pada hari 
Senin dan Kamis.”. ( H.R. Tirmidzi ) 
 
2. Puasa Arafah 

Puasa Arafah ialah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dinamakan hari Arafah karena hari itu 
orang-orang yang melakukan ibadah haji sedang wukuf di Arafah. Puasa Arafah ini 
disunatkan bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji, sedang mereka yang melakukan 
ibadah haji hukumnya makruh. 
Rasulullah saw bersabda : 
 
Artinya : Dan dari Abu Hurairah ra. Bersabda : Nabi saw. Melarang puasa Arafah bagi 
orang –orang yang ada di Arafah. ( HR> Imam Ahmad ) 
Sabda Rasulullah saw : 
 
3. Puasa Syawal. 
Puasa syawal ialah puasa enam hari pada bulan syawal setelah selesai melaksanakan puasa di 
bulan Ramadhan. 
Rasulullah saw. Bersabda : 
  
Artinya : ‘Dari Abi Ayyub ra. Telah bersabda Rasulullah saw : Barangsiapa puasa 
Ramadhan, kemudian ia ikuti dengan puasa enam hari dibulan Syawal ( akan mendapat 
pahala ) seperti puasa satu tahun” ( H.R. Muslim )

4. Puasa ‘Asyura 

Puasa ‘Asyura ialah puasa pada tanggal 10 Muharram. Puasa ‘asyura termasuk puasa sunat, 
yang cukup besar pahalanya. Sebagaimana Sabda Rasulullah saw. : 
  
Artinya : Dan dari Abi Qatadah ra. Berkata Rasulullah saw. Bersabda: puasa ‘Aisyah itu 
dapat menghapus (dosa) dua tahun, tahun yang lalu dan tahun yang akan dsatang dan puasa 
‘asyura itu dapat menghapus (dosa) setahun yang lalu. ( H.R. Jama’ah kecuali Imam Bukhari 
dan At-Tirmidzi 

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Lebih baharu Lebih lama